Most nad Głębokim Jarem

Jar jest głębokim wąwozem wyżłobionym przez wody Potoku Rzyczanowskiego. Wyrzeźbiony w piaskowcach magurskich przełom osiąga w niektórych miejscach nawet kilkanaście metrów głębokości i jest objęty ścisłą ochroną przyrody. Na początku 2020 r. z powodu pogorszającego się stanu technicznego, most został zamknięty dla ruchu pieszego oraz mechanicznego. Planując wędrówkę szlakiem niebieskim z Barcic na Makowicę na której znajduje się most trzeba zmodyfikować trasę. Kierownictwo nadleśnictwa informuje że, przebieg scieżki ma zostać zmieniony i ma omijać uszkodzony most. 

10 lipca, 2020

Aktualności

42 Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej 8-12 lipca 2020

Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej – Formularz Rejestracyjny uczestnika Pobierz Program Festiwalowy 42 Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej „Peregrynacje” 8-12 lipca 2020 Wszystkie koncerty z udziałem publiczności