STARY SĄCZ

Most nad Głębokim Jarem

Jar jest głębokim wąwozem wyżłobionym przez wody Potoku Rzyczanowskiego. Wyrzeźbiony w piaskowcach magurskich przełom osiąga w niektórych miejscach nawet kilkanaście metrów głębokości i jest objęty ścisłą ochroną przyrody. Na początku 2020 r. z powodu pogorszającego się stanu technicznego, most został zamknięty dla ruchu pieszego oraz mechanicznego. Planując wędrówkę szlakiem niebieskim z Barcic na Makowicę na której znajduje się most trzeba zmodyfikować trasę. Kierownictwo nadleśnictwa informuje że, przebieg ścieżki ma zostać zmieniony i ma omijać uszkodzony most. 

Fot. Marcin Rola

Ścieżka przyrodnicza "Het na Hore bez skole"

Warto zobaczyć

Aktualności

44 Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

Bez wątpienia sztuka komponowania wymaga wyobraźni. Jednak nasze popularne wizje twórców jako natchnionych geniuszów, czerpiących inspiracje ze sfer niedostępnychzwykłym śmiertelnikom, mają stosunkowo krótką historię, która

Oferta w Punkcie Informacji Turystycznej

W naszym punkcie informacji turystycznej oferujemy wszystkim zainteresowanym materiały promocyjne Starego Sącza oraz okolicy. Znajdziecie pozycje związane z Doliną Popradu, Beskidu Sądeckiego. Posiadamy bogatą ofertę

Skip to content