STARY SĄCZ

Stary Cmentarz

Na końcu ul. Sobieskiego po lewej stronie rozciąga się Stary Cmentarz. Niedużą, urokliwą nekropolię otacza kamienny mur, powstały w 1783 r. na wzniesieniu wokół kaplicy św. Rocha. W przeszłości – jak dowiedli archeolodzy – istniała tutaj wczesnośredniowieczna osada. W zabytkowych grobowcach leży wielu znamienitych starosądeczan, m.in. rodzice Ady Sari, ks. Józef Leopold Kmietowicz (jeden z przywódców powstania chochołowskiego) i Szczęsny Morawski (XIX-wieczny badacz lokalnych dziejów). Największy grobowiec przykryty szarą płytą z krzyżem skrywa szczątki sióstr klarysek. Murowana kaplica-kościółek św. Rocha pochodzi z połowy XVII w. Zastąpiła prawdopodobnie spaloną drewnianą świątynię. Dach zdobią dwie małe wieżyczki. Wewnątrz najcenniejszym zabytkiem jest gotycki tryptyk, którego wiek szacuje się na ponad 500 lat.
 
Stary Cmentarz - Marcin Rola
Szczęsny Morawski (1818-1898). Autor pierwszej monografii Starego Sącza pt. „Sądecczyzna”. Urodził się w Rzeszowie, studiował malarstwo we Lwowie i Wiedniu, aktywnie uczestniczył w Wiośnie Ludów i powstaniu styczniowym. W Starym Sączu spędził drugą połowę życia. Przybył tutaj ze względu na zdrowe, ponieważ lekarze zalecili mu wyjazd w góry. Samotny, brak rodziny zastępował wielkim zaangażowaniem społecznym na rzecz miasteczka (był m.in. radnym).
Fot. Marcin Rola -Kościół Św. Rocha na cmentarzu

Zabytki

Aktualności

Stary Sącz blogowo.

Odkryj Beskid Sądecki Nowe i stare, wakacyjne atrakcje i nie tylko – odkryj urok Starego Sącza Plan na wypad Stary Sącz – co warto zobaczyć?

Skip to content