STARY SĄCZ

Stary Cmentarz

Na końcu ul. Sobieskiego po lewej stronie rozciąga się Stary Cmentarz. Niedużą, urokliwą nekropolię otacza kamienny mur, powstały w 1783 r. na wzniesieniu wokół kaplicy św. Rocha. W przeszłości – jak dowiedli archeolodzy – istniała tutaj wczesnośredniowieczna osada. W zabytkowych grobowcach leży wielu znamienitych starosądeczan, m.in. rodzice Ady Sari, ks. Józef Leopold Kmietowicz (jeden z przywódców powstania chochołowskiego) i Szczęsny Morawski (XIX-wieczny badacz lokalnych dziejów). Największy grobowiec przykryty szarą płytą z krzyżem skrywa szczątki sióstr klarysek. Murowana kaplica-kościółek św. Rocha pochodzi z połowy XVII w. Zastąpiła prawdopodobnie spaloną drewnianą świątynię. Dach zdobią dwie małe wieżyczki. Wewnątrz najcenniejszym zabytkiem jest gotycki tryptyk, którego wiek szacuje się na ponad 500 lat.
 
Stary Cmentarz - Marcin Rola
Szczęsny Morawski (1818-1898). Autor pierwszej monografii Starego Sącza pt. „Sądecczyzna”. Urodził się w Rzeszowie, studiował malarstwo we Lwowie i Wiedniu, aktywnie uczestniczył w Wiośnie Ludów i powstaniu styczniowym. W Starym Sączu spędził drugą połowę życia. Przybył tutaj ze względu na zdrowe, ponieważ lekarze zalecili mu wyjazd w góry. Samotny, brak rodziny zastępował wielkim zaangażowaniem społecznym na rzecz miasteczka (był m.in. radnym).
Fot. Marcin Rola -Kościół Św. Rocha na cmentarzu

Zabytki

Aktualności

44 Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

Bez wątpienia sztuka komponowania wymaga wyobraźni. Jednak nasze popularne wizje twórców jako natchnionych geniuszów, czerpiących inspiracje ze sfer niedostępnychzwykłym śmiertelnikom, mają stosunkowo krótką historię, która

Oferta w Punkcie Informacji Turystycznej

W naszym punkcie informacji turystycznej oferujemy wszystkim zainteresowanym materiały promocyjne Starego Sącza oraz okolicy. Znajdziecie pozycje związane z Doliną Popradu, Beskidu Sądeckiego. Posiadamy bogatą ofertę

Skip to content