Muzeum regionalne im. Seweryna Udzieli (Dom na Dołkach)

Organizatorem muzeum jest Towarzystwo Miłośników Starego Sącza, a dyrektorem osoba aktualnie pełniąca funkcję Prezesa Towarzystwa.
 
Początkiem obecnego muzeum było przekazanie przez starosądeczanina Józefa Paszkiewicza (1887-1953) szewca i kolekcjonera, współzałożyciela Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, swych zbiorów – pamiątek z historii miasta m.in. po starosądeckich cechach rzemieślniczych oraz po Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Zbiory te w 1956 r. umieszczono w dwóch salach zabytkowego „Domu na Dołkach”, oddanego po gruntownym remoncie na cele kulturalne, tworząc Izbę Regionalną.
Muzeum Regionalne - Marcin Rola
W 1976 r. na cele ekspozycyjne przyjęto kolejne 3 sale i placówka przyjęła nazwę Muzeum Regionalne oraz imię Seweryna Udzieli (1857 – 1937), urodzonego w Starym Sączu etnografa i kolekcjonera, założyciela Muzeum Etnograficznego w Krakowie.
 
Na przełomie lat 80. i 90. XX w. dobudowano 2 sale oraz przejęto facjatę organizując nowe, tematyczne ekspozycje w całym budynku.
 
Od 1999 r. muzeum prezentuje pamiątki z wizyty papieża Jana Pawła II, a w 2004 r. urządzono Izbę Pamięci ks. Józefa Tischnera. Na początku 2012 r. wykonano generalny remont budynku, zainstalowano ogrzewanie elektryczne, monitoring przeciwpożarowy oraz monitoring telewizji wewnętrznej. Dokonano gruntownej zmiany ekspozycji muzealnej.
 
Goście szczególni muzeum: w 1999 r. Maciej Płażyński – marszałek Sejmu RP; w 2000 r. Władysław Bartoszewski – minister Spraw Zagranicznych RP: w 2002 r. Andrzej Wajda – reżyser filmowy i teatralny, z żoną Krystyną Zachwatowicz, scenografką, prof. sztuk plastycznych; w 2006 r. Alina Janowska – aktorka, tancerka i piosenkarka; w 2011 r. Adam Rotfeld – prof., minister spraw zagranicznych RP; w 2013 r. Janusz Piechociński, wicepremier RP i minister gospodarki, prezes NK PSL; w 2014 r. Jerzy Stuhr, aktor, reżyser, prof. sztuki; w 2015 r. Małgorzata Walewska, artystka operowa – mezzosopranistka (od 2015 r. pełniąca funkcję dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu)…
 
Funkcję kustosza muzeum pełnili: Józef Tokarczyk 1956-1967, Franciszek Malik 1967-1978, Klara Malik 1976-1996, Wojciech Przystaś1978–1996. Od 1996 r. kustoszami muzeum są: mgr inż. Andrzej Długosz, mgr Magdalena Fryźlewicz
 

Aktualności

Park Wodny Stawy zamknięty do odwołania

W związku z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń w powiatach z największym przyrostem zakażeń COVID-19 (w tym w powiecie nowosądeckim), Zespół Rekreacyjny Park Wodny „Stawy” w Starym

24 Jesienny Festiwal Teatralny 21.09- 05.10.2020

PROGRAM 24. JESIENNEGO FESTIWALU TEATRALNEGO Uwaga: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie. 21.09.2020 (poniedziałek)  godz. 18.00 Wernisaż wystawy fotografii Jerzego Cebuli i Andrzeja Ramsa