STARY SĄCZ

Ołtarz Papieski

Ołtarz papieski został wzniesiony jako budowla tymczasowa, w celu odprawienia przez papieża Jana Pawła II 16 czerwca 1999 mszy świętej związanej z kanonizacją świętej Kingi. Po zakończeniu uroczystości podjęto decyzję o pozostawieniu go na stałe. Ołtarz został wykonany według projektu architekta Zenona Andrzeja Remi z Zakopanego, z którym współpracował jego syn, Zenon Bartosz Remi. W latach 1999-2003 obiekt został poddany przeróbkom konstrukcyjnym, które nie zmieniły jednak jego wyglądu.
Ołtarz jest drewnianą, dwukondygnacyjną konstrukcją, z podwyższoną częścią środkową. Wieńczy go dach z charakterystycznymi wieżyczkami. Stół ofiarny pierwotnie wspierał się na dwóch słupach soli kamiennej z kopalni soli w Bochni. Z uwagi na niszczący wpływ warunków atmosferycznych, zostały one przekazane do kaplicy św. Kingi w kopalni w Bochni. Na ich miejscu umieszczono słupy wykonane z granitu strzegomskiego.
 
Nad stołem ołtarzowym wisi kopia wizerunku kanonizacyjnego świętej Kingi, pędzla Józefy Kamińskiej. Obok ołtarza stoi kapliczka, autorstwa Michała Gąsienicy Szostaka z Zakopanego. Dolna część ołtarza ma charakter zamknięty. Znajduje się tam sala pamięci Jana Pawła II, zakrystia, sala audiowizualna.
 
W pobliżu ołtarza zbudowano Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II, w którym znajduje się Domu Pielgrzyma „Opoka”. Stanowi on bazę noclegową z gastronomią dla pielgrzymów odwiedzających miejsce kanonizacji św. Kingi i pobytu Jana Pawła II. Budynek usytuowany jest na zachód od ołtarza. Zaprojektowany został, podobnie jak ołtarz, w pracowni Zenona Andrzeja Remi. Obiekt ma kształt litery H – ma dwa równoległe skrzydła połączone pośrodku przewiązką, w której znajduje się wejście główne. W obiekcie znajduje się kaplica, sala konferencyjna, jadalnia oraz pokoje 1- i 2-osobowe z łazienkami. Rozpoczęcie budowy nastąpiło w 2002.
 
Fot. Dariusz Ptak - Centrum Diecezjalne OPOKA
Fot. Dariusz Ptak

Zabytki

Aktualności

44 Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

Bez wątpienia sztuka komponowania wymaga wyobraźni. Jednak nasze popularne wizje twórców jako natchnionych geniuszów, czerpiących inspiracje ze sfer niedostępnychzwykłym śmiertelnikom, mają stosunkowo krótką historię, która

Oferta w Punkcie Informacji Turystycznej

W naszym punkcie informacji turystycznej oferujemy wszystkim zainteresowanym materiały promocyjne Starego Sącza oraz okolicy. Znajdziecie pozycje związane z Doliną Popradu, Beskidu Sądeckiego. Posiadamy bogatą ofertę

Skip to content