STARY SĄCZ

Prasa

Kurier Starosądecki

Dwumiesięcznik Miasta i Gminy Stary Sącz

Wojciech Waliszewski – red. naczelny

Email : naczelny(at)kurier.stary.sacz.pl

Wydawca: CKiS im. Ady Sari w Starym Sączu

258-259
257
256
255-254
253-252
251
250
249
248
247
246-245
244
243
242
241
240
239
238
237
236
235
234
233
232
231
230
229
228
227
226
225
224
223
222
221
220
219
218
217
216
215
214
213
212
211
210
209
208
207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181-180
179-177
176-175
174-173
172-171
170-169
168-167
166
165
164-163
162
161
160
159-158
157
156-155
154
153
152
151
150

Batorego 25 - Informator Miejsko - Gminny

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Starosądeckie pismo parafialne

„Z Grodu Kingi”

Email: zgrodukingi@op.pl

9 grudnia, 2021

Aktualności

Jarmark Bożonarodzeniowy 18-19.12.2021

18-19.12.2021 – Stary Sącz Po rocznej przerwie zapraszamy do Starego Sącza na jarmark bożonarodzeniowy, gdzie na jakże urokliwym rynku będziecie mogli Państwo zakupić podarunki dla swoich

3 Sącz Jazz Festiwal – Stary Sącz

Sącz Jazz Festiwal 14.11.2021 New Bone Quintet (PL) 20.11.2021 AMC Trio (SK) 26.11.2021 Saso Popovski Trio (MAC) 28.11.2021 Natalia Szczypuła z zespołem (PL) 04.12.2021 Przemysłam

Skip to content