STARY SĄCZ

Kino Sokół

W 1889 roku przeniósł się z Wadowic do Starego Sącza wraz z rodziną – Edward Szayer – ojciec Jadwigi Szayerówny (Ady Sari). 20 października tegoż roku otworzył w mieście przy ul.Sobieskiego kancelarię adwokacką. Wówczas w Starym Sączu był Sąd Grodzki i więzienie (w budynku po klasztorze oo.Franciszkanów – skasowanym w 1846 r.). Doktor praw Edward Szayer (absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego) w czasie swego 46 letniego pobytu w Starym Sączu był bardzo zaangażowany w pracę społeczną i działalność samorządową. Przez 45 lat bez przerwy był radnym miejskim.
 
W 1919 r. został burmistrzem Starego Sącza i pełnił tę funkcję przez 17 lat (1919-1936). Zakładał i prowadził wiele publicznych instytucji i towarzystw. Będąc członkiem nowosądeckiego Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” był inicjatorem i współzałożycielem (wraz ze starosądeckim aptekarzem Julianem Fijałkowskim) gniazda sokolnego w Starym Sączu.
 
Do mieszkańców miasta działacze ci wystosowali zaproszenie na zebranie założycielskie Towarzystwa. Odbyło się ono 15 czerwca 1893 r. Wzięło w nim udział 30 osób. Wkrótce zaczęto myśleć o własnej siedzibie, a po przekazaniu przez Radę Miejską gruntu pod budynek przy ul. Stefana Batorego, sądecki architekt Zenon Remi bezpłatnie wykonał plany i 15 maja 1907 roku poświęcono kamień węgielny pod budowę „SOKOŁA”. Jesienią budynek był gotowy w stanie surowym.
Piętrowy, z licznymi architektonicznymi detalami należy do najładniejszych w mieście. Po I wojnie światowej ruszył tutaj pierwszy kinematograf w mieście. Najstarsi starosądeczanie pamiętają jeszcze jak posłaniec na rowerze przywoził rolki z filmami z Nowego Sącza.
 
Przed każdym seansem na dziedzińcu Sokoła ustawiano agregat prądotwórczy napędzany silnikiem benzynowym. Kino było urozmaicane częstymi przerwami, bo albo agregat niedomagał albo film się zacinał.
 
Głównym opiekunem, mechanikiem i operatorem był niejaki pan Warzycki, zięć pana Znamierowskiego. Obydwaj byli tzw. kolejarzami z warsztatów w Nowym Sączu. Mieszkali w Starym Sączu, w narożnym domu przy ulicy biegnącej od szkoły męskiej ku Podgórzowi, w miejscu gdzie zaczynała się polna droga (w lewo) między ogrodami a potokiem.
 
Nowe funkcje społeczno-kulturalne wprowadzono dopiero w latach 90. minionego wieku, gdy obiekt przejął samorząd lokalny.
Fot. Marcin Rola - Budynek Sokoła w Starym Sączu

Zabytki

Aktualności

44 Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

Bez wątpienia sztuka komponowania wymaga wyobraźni. Jednak nasze popularne wizje twórców jako natchnionych geniuszów, czerpiących inspiracje ze sfer niedostępnychzwykłym śmiertelnikom, mają stosunkowo krótką historię, która

Oferta w Punkcie Informacji Turystycznej

W naszym punkcie informacji turystycznej oferujemy wszystkim zainteresowanym materiały promocyjne Starego Sącza oraz okolicy. Znajdziecie pozycje związane z Doliną Popradu, Beskidu Sądeckiego. Posiadamy bogatą ofertę

Skip to content