STARY SĄCZ

Kościół św. Rocha i Sebastiana

Jest to świątynia wzniesiona w latach 1643–1644, zapewne z wykorzystaniem pozostałości poprzedniej świątyni z 1595 roku. Obecnie jest używany jako kaplica cmentarna.
 
Budowla reprezentuje styl wczesnobarokowy i została wzniesiona z kamienia. Kościół składa się z krótkiej dwuprzęsłowej nawy i węższego prezbiterium, zamkniętego półkoliście. Świątynia nakryta jest dachami dwuspadowymi z dwiema wieżyczkami na sygnaturkę. Od strony zachodniej znajduje się większa wieżyczka, ośmiokątna, nakryta baniastym dachem hełmowym, natomiast od strony wschodniej jest umieszczona mniejsza, kwadratowa i nakryta daszkiem namiotowym. Na elewacji zachował się fragment fryzu sgraffitowego, biegnący przez całą jej szerokość. W dolnej części frontonu znajduje się portal zamknięty półkoliście.
 
Drugi portal pochodzący z 1643 roku i znajdujący się w południowej elewacji został zamurowany. Wnętrze jest oświetlone przez okna zamknięte półkoliście (umieszczone w nawie) i koliście (umieszczone w prezbiterium i na frontonie). W dolne fragmenty frontonu i bocznych elewacji wmurowane są liczne epitafia. Nawę wewnątrz nakrywa sklepienie kolebkowe z lunetami, natomiast prezbiterium jest nakryte sklepieniem hemisferycznym. Na sklepieniu nawy znajdują się napisy związane być może z fundacją budowli: inicjał Maria, herb Szreniawa i data 1643. Tęcza zamknięta jest lekko zaostrzonym łukiem tęczowym.
Fot. Marcin Rola

Zabytki

Aktualności

Bieg Nocny Św. Kingi w Starym Sączu

06.05.2023Bieg nocny Św.Kingi Dołącz do nas na dystansie 3 km, 6 km, 10 km Program : 17:00 – Otwarcie biura zawodów (Dom Parafialny Św. Elżbiety,

Licytacje WOŚP Stary Sącz

Nadal trwa internetowa licytacja aukcji dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2023 w ramach 31. Finału Zapraszamy do licytacji

Ferie 2023 w Starym Sączu i okolicy

Ferie zimowe w Starym Sączu i okolicy Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu Powiatowo i Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Starym

Skip to content