STARY SĄCZ

Kościół św. Rocha i Sebastiana

Jest to świątynia wzniesiona w latach 1643–1644, zapewne z wykorzystaniem pozostałości poprzedniej świątyni z 1595 roku. Obecnie jest używany jako kaplica cmentarna.
 
Budowla reprezentuje styl wczesnobarokowy i została wzniesiona z kamienia. Kościół składa się z krótkiej dwuprzęsłowej nawy i węższego prezbiterium, zamkniętego półkoliście. Świątynia nakryta jest dachami dwuspadowymi z dwiema wieżyczkami na sygnaturkę. Od strony zachodniej znajduje się większa wieżyczka, ośmiokątna, nakryta baniastym dachem hełmowym, natomiast od strony wschodniej jest umieszczona mniejsza, kwadratowa i nakryta daszkiem namiotowym. Na elewacji zachował się fragment fryzu sgraffitowego, biegnący przez całą jej szerokość. W dolnej części frontonu znajduje się portal zamknięty półkoliście.
 
Drugi portal pochodzący z 1643 roku i znajdujący się w południowej elewacji został zamurowany. Wnętrze jest oświetlone przez okna zamknięte półkoliście (umieszczone w nawie) i koliście (umieszczone w prezbiterium i na frontonie). W dolne fragmenty frontonu i bocznych elewacji wmurowane są liczne epitafia. Nawę wewnątrz nakrywa sklepienie kolebkowe z lunetami, natomiast prezbiterium jest nakryte sklepieniem hemisferycznym. Na sklepieniu nawy znajdują się napisy związane być może z fundacją budowli: inicjał Maria, herb Szreniawa i data 1643. Tęcza zamknięta jest lekko zaostrzonym łukiem tęczowym.
Fot. Marcin Rola

Zabytki

Aktualności

BIENNALE VIA CARPATIA. Salon młodej sztuki Nowej Europy

Nazwa VIA CARPATIA definiuje zasięg geograficzny biennale, ograniczony do kilkudziesięciu europejskich regionów położonych wzdłuż realnej i metaforycznej drogi biegnącej od Kłajpedy nad Bałtykiem po Saloniki

Scena teatralna przy Sokole w Starym Sączu

„Trzy światy-ich biuro” – 28.11.2023 r. godz. 17:00 „My i krasnoludki” – 07.12.2023 r. godz. 17:00 „Wielka zagadka misia uszatka” – 06.12.2023 r. godz. 17:00

5 Sącz Jazz Festiwal

5 Sącz Jazz Festiwal Stary Sącz Sącz Jazz Festival to Twój festiwal jazzowy! Kochasz Jazz, kameralne koncerty na żywo, spotkania z muzykami? Mamy Coś Dla

Skip to content