STARY SĄCZ

Żydzi w Starym Sączu

Jak podawał dr Mieczysław Orłowicz w ilustrowanym przewodniku po Galicyi wydanym we Lwowie w 1914 r., Stary Sącz zamieszkiwało: „5300 mieszkańców, w tem 600 Żydów” . Osadnictwo żydowskie było tu dość późne i datuje się na pierwszą połowę XIX w. W 1890 r. powstała w Starym Sączu samodzielna gmina żydowska, wkrótce potem wybudowano synagogę którą zburzono w 1902 r.

Nową wybudowano w 1906 r. wg projektu Józefa Kostańskiego Synagogę można ciągle odnaleźć przy ul. Staszica 10 (niespełna 5 minut pieszo na zachód od rynku).

Dużo lepiej widoczna jest stara bożnica od ul. Królowej Jadwigi. Od czasów wojny nie pełni swej religijnej funkcji: przez długie lata służyła jako magazyn. Przy ul. Jagiellońskiej 16 można zobaczyć pozostałości po żydowskiej mykwie (łaźni). Od czasów pierwszych osiedleń aż do okupacji niemieckiej liczba Żydów w Starym Sączu oscylowała miedzy 12 a 13 % ogółu mieszkańców miasta.

Na wiosnę 1942 r. Niemcy utworzyli w Starym Sączu getto, w którym zgromadzili ponad tysiąc Żydów. W sierpniu 1942 r. getto zlikwidowano, a 95 Żydów  Niemcy rozstrzelali w pobliskim lesie Piaski (nad Popradem w okolicach mostu – kierunek Nowy Sącz ) . Pozostałych wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu. Tam też znajduje się obecnie tablica upamiętniająca zbrodnie na społeczności żydowskiej Starego Sącza, której głównym elementem jest napis „Stary Sącz” w języku jidysz i polskim.

Fot. Ewelina Kochańska

Warto zobaczyć

Aktualności

44 Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

Bez wątpienia sztuka komponowania wymaga wyobraźni. Jednak nasze popularne wizje twórców jako natchnionych geniuszów, czerpiących inspiracje ze sfer niedostępnychzwykłym śmiertelnikom, mają stosunkowo krótką historię, która

Oferta w Punkcie Informacji Turystycznej

W naszym punkcie informacji turystycznej oferujemy wszystkim zainteresowanym materiały promocyjne Starego Sącza oraz okolicy. Znajdziecie pozycje związane z Doliną Popradu, Beskidu Sądeckiego. Posiadamy bogatą ofertę

Skip to content