Spektakl Teatralny – „Nasza mała stabilizacja” – Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu

19.03.2021 godz. 19:00 Kino Sokół Stary Sącz Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego w Nowym SączuTadeusz RóżewiczNASZA MAŁA STABILIZACJAna podstawie sztuk „Świadkowie albo nasza mała stabilizacja” i „Dzidzibobo czyli miłość romantyczna czeka już pod drzwiami”W spektaklu wykorzystano wiersz Wisławy Szymborskiej pt. „Na wieży Babel”Adaptacja, reżyseria i opracowanie muzyczne – Janusz MICHALIK Osoby:ON – Sławomir BODZIONYONA – Monika […]